Stichting NOOIT WEER/NIE WIEDER zoekt kunstenaars

24 oktober 2019

In 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Ter herdenking en viering organiseert Stichting NOOIT WEER/NIE WIEDER een beeldende kunst project. De Stichting roept kunstenaars op een schetsontwerp te maken voor een banner, de 60 kunstenaars die worden geselecteerd krijgen de definitieve opdracht en ontvangen een vergoeding van €250,-. De banners worden uiteindelijk geëxposeerd aan bouwhekken in openbare ruimten in Duitsland en Nederland.

 

Project

De stichting wil zestig banners van 30 Duitse en 30 Nederlandse kunstenaars exposeren aan bouwhekken van 350 x 200 cm, opgesteld in driehoeken. De kunstenaars worden gevraagd een schetsontwerp van 28 x 14,5 cm op A4 formaat én een beknopte cv op A4 formaat op te sturen. De Duitse vakjury selecteert hieruit 30 ontwerpen van Nederlandse kunstenaars, en de Nederlandse vakjury selecteert 30 ontwerpen van Duitse kunstenaars; alle inzendingen worden geanonimiseerd. Aansluitend krijgen de zestig geselecteerde kunstenaars opdracht hun schetsontwerp uit te werken tot een bruikbaar digitaal bestand. 

Locaties

Van begin april 2020 tot en met eind mei 2020 zullen de kunstwerken te zien zijn bij de volgende locaties:
Museum No Hero, Delden (gemeente Hof van Twente): 15 banners van 15 Duitse kunstenaars.
Redemptoristenpark, grens Glanerbrug/Gronau: 15 banners van Duitse en 15 banners van Nederlandse kunstenaars.
Museum Kloster Bentlage, Rheine (D): 15 banners van 15 Nederlandse kunstenaars.

Uitvoering

De stichting NW/NW zorgt voor de uitvoering, waaronder het printen van de banners, het bevestigen aan de bouwhekken en het plaatsen ervan. Alle werken worden opgenomen in een catalogus. 

Vergoeding

De geselecteerden ontvangen elk een vergoeding van €250,-. 

Contact en informatie

Het schetsontwerp en het cv in A4 formaat dienen uiterlijk donderdag 24 oktober a.s. per e-mail of per post worden aangeleverd. Dit kan naar het emailadres jurynwnw@kpnmail.nl of naar het postadres Jury NW/NW, p/a Vechtlaan 42, 7555 KZ Hengelo-NL. 
De geselecteerde kunstenaars ontvangen half november een e-mail met onder andere de specificaties voor het digitaal aanleveren van het uiteindelijke ontwerp. Meer informatie vind je op www.nooitweerniewieder.eu