ANBI

ANBI-status

Museum No Hero is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat het museum belastingvrij schenkingen kan ontvangen, terwijl voor de schenker de giften fiscaal aftrekbaar zijn. Ook een erfenis of legaat is belastingvrij.

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging of kostenvergoeding. De vergoeding van de directeur van Museum No Hero wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Met personeelsleden zijn individuele arbeidsovereenkomsten gesloten op marktconforme basis.

De oprichtingsdatum van de stichting is 10 augustus 2017.

Het RSIN nummer is: 857893695.

De bestuursleden zijn: 
Dhr. H.J. Hazewinkel (voorzitter)
Dhr. A.W.J. Ipskamp (penningmeester & secretaris)

Dhr. G.J.C. Steinmeijer (lid)
Dhr. J.M. Ubbens (lid)
Mevr. S.G.A.M. Steinmeijer (lid)

Beleidsplan

Download het Beleidsplan 2018.

Jaarverslag 2017/2018

Download het Jaarverslag 2017/2018.