Het pand

1726-2018

De rentmeesterij

Het monumentale pand waarin Museum No Hero zich bevindt, is bijna 300 jaar oud en kende in de loop der tijden verschillende functies. Woonhuis, rechtbank, hotel, gemeentehuis en, van 1840 tot 1993, rentmeesterij van Kasteel Twickel. Zes verschillende rentmeesters hadden in het gebouw hun kantoor én tegelijkertijd woonden zij er. Eén keer per jaar kwamen alle pachters van Twickel naar de rentmeesterij om daar hun pacht te betalen. Op de gevel zie je in Romeinse cijfers twee data: 1726 (het jaar van de bouw van het huis) en 1867, het jaar dat er een grote verbouwing plaatsvond. Er werd toen een tweede verdieping op het pand gezet en een toren toegevoegd. Tussen 2015 en 2017 vond opnieuw een grote renovatie plaats om het gebouw geschikt te maken als museum. Het prachtige, rijk gestuukte plafond in de gang is net zo oud als het huis zelf.

"Ze is geboren op de bovenverdieping van het monumentale pand en heeft er ruim 32 jaar gewoond. Aafke Brunt vertelt ons hoe ze denkt over de komst van het Museum in haar vroegere ‘thuis’."

De zalen

"Het interieur van ons Museum is ontworpen door niemand minder dan Jan des Bouvrie! Hoe je een monumentaal pand omtovert tot een museum, kun je bekijken in ons interview met Jan. "