Het pand

1726-2018

De rentmeesterij

Het monumentale pand waarin Museum No Hero zich bevindt is bijna 300 jaar oud en kende in de loop der tijden verschillende functies. Woonhuis, rechtbank, hotel, gemeentehuis en, van 1840 tot 1993, rentmeesterij van Kasteel Twickel. Zes verschillende rentmeesters hadden in het gebouw hun kantoor én tegelijkertijd woonden zij er. Eén keer per jaar kwamen alle pachters van Twickel naar de rentmeesterij om daar hun pacht te betalen. Op de gevel zie je in Romeinse cijfers twee data: 1726 (het jaar van de bouw van het huis) en 1867, het jaar dat er een grote verbouwing plaats vond. Er werd toen een tweede verdieping op het pand gezet en een toren toegevoegd. Tussen 2015 en 2017 vond opnieuw een grote renovatie plaats om het gebouw geschikt te maken als museum. Het prachtige, rijk gestucte plafond in de gang is net zo oud als het huis zelf.

De zalen